March 13th, 2009

В мире животных

ОгонекАпология биологического детерминизма на сайте "Украинская правда" побудила меня вступить в переписку с его главредом Аленой Притулой. Результатом ее, возможно, станет материал с анализом этого новейшего толкования передовых идей Альфреда Розенберга. С ним можно ознакомиться ниже, но переводить я больше не буду - противно. Хотя по своему это феерические фрагменты. 

"Продуцентами і носіями попиту на націонал-соціалізм є осідлі українці, що віддають перевагу затишку колективної співдії і відповідальності в порівнянні з приватною ініціативністю та індивідуальною обособленістю.

Представники інших народностей або етнічних груп, що постійно проживають на теренах України в першому-третьому поколіннях, або ж свято бережуть свою етнічну ідентичність та осібність в переважній своїй масі схиляються до комунізму, анархії, а найчастіше, до космополітизму.

Космополітами, рідше анархістами їх робить певний дисонанс між їх етнічною належністю чи/або менталітетом і специфікою природного середовища та особливостями культури титульної нації.

Комуністична ідея симпатизує тим, хто схильний шукати легкого щастя на чужині. При цьому для комуністично орієнтованих "пацієнтів" їх матеріальний статок далеко не настільки важливий як соціальна рівність бідноти. Їх потаємний девіз, очевидно, зводиться до "Всі голодранці єднайтеся!".

Комуністам принципово протипоказана схильність і здатність до господарювання, натомість вони є вираженими або латентними джерелами суспільної деструкції.

Collapse )